เปิดตัวใหม่ Triple eye Camera เทพ 3 ตา 3 กล้องในตัวเดียว